KARIAKOO BLOG: RASIMU YA KATIBA MPYA TANZANIA IKO HAPA - We Got U Covered. You are here. Home::Rasimu ya Katiba Mpya Tanzania:: Rasimu ya Katiba Mpya Tanzania. Primary tabs. View · Group(active tab) · E-mail people: E-mail group. na kuweza kuchambua na kujadili rasimu ya katiba mpya iliyokabidhiwa kwa Mheshimiwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.


RASIMU YA KATIBA MPYA EBOOK

Author: Dennis Altenwerth
Country: Palau
Language: English
Genre: Education
Published: 19 January 2015
Pages: 525
PDF File Size: 18.58 Mb
ePub File Size: 22.94 Mb
ISBN: 296-9-32450-595-3
Downloads: 22684
Price: Free
Uploader: Dennis Altenwerth

RASIMU YA KATIBA MPYA EBOOK


RASIMU YA KATIBA MPYA EBOOK

Wananchi walipendekeza misingi mingine minne iongezwe, yaani utu, usawa, umoja na mshikamano. Tunu za Taifa Tunu za Taifa ni mambo muhimu ya kujivunia kwa jamii yoyote ile. Tunu ndio msingi wa maadili rasimu ya katiba mpya utamaduni wa jamii.

Tume inapendekeza tunu zifuatazo zitajwe ndani ya Katiba: Madhumuni ya kupendekeza Tunu hizi kuingizwa katika Katiba ni kuheshimu na kuzingatia maoni na mapendekezo ya wananchi kuwa Katiba itaje Tunu za Taifa ili kuifanya jamii kuzitambua, kuzithamini na kuzitekeleza.

"The Way You See The Problem Is The Problem": Mjadala wa rasimu ya Katiba mpya DMV

Wakati wa kukusanya maoni, wananchi wengi, hasa wale wanaoishi vijijini, walizungumzia sana dira ya taifa kuhusu maendeleo yao.

Moja ya mambo ambayo wananchi waliyatolea maoni kwa msisitizo mkubwa ni ardhi. Wananchi wengi walilalamika kwamba wanayo matatizo kutokana na ugumu wa kupata ardhi kwa ajili ya kilimo na shughuli nyingine lakini wawekezaji wakubwa wanapewa upendeleo wa kupata ardhi kwa urahisi.

Pia, kuna migongano isiyokwisha ya makundi mbalimbali, wakulima na wafugaji, rasimu ya katiba mpya na mamlaka za hifadhi za taifa na kadhalika.

Randama ya rasimu ya katiba in SearchWorks catalog

Kuna malalamiko mengi kuhusu huduma za kilimo kama vile zana za kilimo, pembejeo na mizania ya bei. Mkulima mmoja wa pamba, wilaya ya Kahama, alilalamika kwamba ingawa wanaambiwa na Serikali rasimu ya katiba mpya watajiondoa kwenye lindi la umaskini kupitia kilimo bora, lakini haoni dalili hizo.

Alisema rasimu ya katiba mpya wana matatizo ya mbegu, dawa za kuuwa wadudu na bei ndogo ya mazao. Alisema mwaka alikuwa ametumia shilingi mia nane kupata kilo moja ya pamba, lakini bei aliyopewa ilikuwa shilingi mia sita.

Katika mazingira haya, badala ya kupata maisha bora, anazidi kuwa maskini.

Change Tanzania » MAONI NA MAPENDEKEZO KWENYE KATIBA MPYA

Wakulima wa mazao ya chakula wana matatizo ya aina rasimu ya katiba mpya, na hivyo hivyo kwa wakulima wa mazao ya biashara.

Wafugaji nao wana matatizo ya ardhi ya malisho, maji, madawa ya mifugo na bei ya mifugo yao. Wavuvi wana matatizo ya maeneo ya uvuvi, zana za uvuvi bei na kadhalika.

  • IJUE KATIBA | Kujua Katiba ni haki ya kila raia | Page 2
  • RASIMU YA KATIBA MPYA TANZANIA IKO HAPA | KARIAKOO BLOG
  • Rasimu ya Katiba Mpya Tanzania
  • KATIBA Mpya
  • CATEGORIES
  • SearchWorks Catalog

Wananchi pia walizumgumzia hifadhi ya jamii, hasa kwa wazee. Wanasema wafanyakazi wana mifumo ya hifadhi ya jamii na mishahara yao inaongezwa kila wakati.

Kwa Wakulima, mapato yao ni madogo na wakizeeka hawana hifadhi yoyote.

RASIMU YA KATIBA MPYA EBOOK

Hata matibabu ya wazee siyo bure kama utaratibu wa Serikali unavyoelekeza, kwani sharti wanunue dawa wakati uwezo wao wa kifedha ni mdogo. Wananchi pia rasimu ya katiba mpya elimu na huduma za afya.

Kwa maoni yao, elimu bora na huduma za afya bora zinatolewa kwa watu wa tabaka la juu.

Wao wanabaki na shule zenye huduma hafifu na zahanati zenye kutoa huduma hafifu. Tume imezingatia maoni ya wananchi na imependekeza mambo kadhaa.

RASIMU YA KATIBA MPYA EBOOK

Kubwa ni kuweka dira ya taifa. Sura ya Pili yote ya Rasimu ya Katiba inazungumzia dira ya taifa. Madhumuni ya kuweka Malengo Muhimu na Misingi ya Shughuli za Serikali ni kuhakikisha kuwa Serikali na mamlaka zake zinapewa mwongozo wa kisera na mwelekeo wa kiutendaji.

Rasimu ya katiba mpya na mambo mengine malengo yafuatayo yamewekwa kwa ajili ya wakulima, wafugaji na wavuvi: Haki ya kumiliki mali imejumuishwa kwenye haki za binadamu, na vivyo hivyo, haki ya elimu bora ya msingi ipatikanayo bila malipo.

Wananchi walio wengi walionyesha kufadhaishwa sana na kuporomoka kwa maadili ndani ya jamii na ndani ya Uongozi wa Umma kwa kiwango kikubwa. Aidha, wananchi walitoa maoni yao kuwa Sekretariati ya Maadili ya Viongozi iliyopo haina mamlaka ya kutosha ya kuchukua hatua zinazostahiki kwa viongozi wanaovunja na kukiuka maadili ya uongozi.Related Articles: